07:00 Sekreteriatet åpner
09:00 Start Supersprint
09:20 Start Lang Løype
10:30 Premieutdeling Supersprint
10:45 Start Kort Løype
11:20 Første Målgang Lang Løype
11:45 Første Målgang Sprint
12:20 Skiftesone åpner for å hente sykkel.
12:30 Premieutdeling Lang løype
12:50 Premieutdelign Kort Løype