Program 2018 

07:00 Sekreteriatet åpner
09:20 Start Lang Løype
10:45 Start Kort Løype
11:20 Første Målgang Lang Løype
11:45 Første Målgang Sprint
12:20 Skiftesone åpner for å hente sykkel.
12:30 Premieutdeling Lang løype
12:50 Premieutdelign Kort Løype

(Program for 2019 legges ut når det er klart)