Supersprint (Ungdom 13-16 år):

Supersprint løype består av 350 meter svømming, 10km sykkel og 2,5 km løp. Svømmingen foregår i Tunevannet. Ferskvann.   Syklingen foregår på asfaltert dekke med lite trafikk. Terrenget er variert og landlig. Det gjøres vending på markert punkt ca 5 km ut i løypa. Deretter retur samme vei.

Det er “draft legal” i supersprint. Man kan altså sykle hvor nærme man vil utøveren forran. Temposykkel/Tempobøyle er forbudt. Sikkerhet står høyt, og utøvere skal utvise forsiktighet selvom drafting er tillatt.

(NB! med forbehold om at det kan bli enkelte endringer på sykkeltrasè grunnet veiarbeid)

Etter sykkel foregår løpingen på asfalt/gress dekke uten trafikk. Ruten har variert terreng. Du løper  1250 meter før du snur og returnerer samme vei tilbake. Målområdet er i samme område som ved start. Det er ikke drikkestasjon ved vending på løpingen i supersprint.

Klasser:

13-14 år

15-16 år

SVØMMINGEN

Våtdrakt er påbudt, hvis temperaturen er under 16°C, noe vi ikke regner med. Oppslag om vanntemperatur vil finnes i sekretariatet. Hansker eller sko er ikke tillatt. Deltakerne må være på plass ved starten senest ti minutter før start, og stiller seg opp etter starterens anvisning slik at de antatt beste svømmerne stiller foran i sentrum. Alle deltakere skal være iført utdelt svømmehette.

svom_supersprint

VEKSLING FRA SVØMMING TIL SYKLING

Deltakerne skal plassere våtdrakt m.m. på egen plass i skiftesonen. Godkjent sykkelhjelm skal være kneppet og festet forsvarlig FØR skiftesonen forlates. Det må ikke sykles i skiftesonen. Dommerne vil kontrollere at startnummer er plassert på ryggen (på brystet ved bruk av sikkerhetsnåler) og at hjelmen er forsvarlig festet før syklingen påbegynnes. Det er ikke lov å starte syklingen FØR “mountline” er passert

SYKLINGEN

Trafikkreglene SKAL følges til enhver tid. Veien er i hovedsak stengt for trafikk, men vi kan ikke garantere 100% at veien er helt bilfri.  Vis hensyn!

All passering skjer til venstre. Drafting (henge på hjul) er tillatt i Supersprint.

Dommere/løyperpersonell på motorsykkel/bil/sykkel vil påse at reglene blir overholdt. Ved regelbrudd vil vedkommende utøver bli straffet, startnummeret notert og en tidsstraff på 2 minutter som skal avtjenes på anvist sted i målområdet før innsjekking i skiftesonen. Det er utøverens ansvar å oppsøke straffeboksen. Rødt kort innebærer diskvalifikasjon og tildeles vanligvis ved gjentatte brudd på drafting-regelen og eller grove brudd på trafikkreglene.

Henvisninger fra funksjonærer skal følges.sykkelløype_supersprint

VEKSLING FRA SYKLING TIL LØPING

Etter endt sykling skal utøver gå av sykkel i forkant av “dis-mountline”. Sykkelen plasseres på anvist sted i skiftesonen. Deretter skal hjelmen tas av. Det er ikke tillatt å sykle i skiftesonen. Startnummeret skal være synlig på utøverens bryst før løpsstart og under løpingen. Henvisninger fra funksjonærer skal følges.

LØP

Løpetrasè går i hovedsak langs gang- og sykkelsti langs Tunevannet og mot Landeparken. Utøvere kan møte på publikum/o.l i løypen, gi tydelig beskjed om at du kommer. Hold mot høyre. Markert vending i løype og retur samme vei inn mot målområdet. Start og slutt av løypen er på gress.

løpeløype_supersprint