Vilkår for arrangementet

I tråd med generelle regler for events / konserter eller andre tidsbestemte arrangementer gis det IKKE refusjon dersom man uansett årsak ikke kan benytte seg av billetten. Dette gjelder altså ved sykdom, skade, uheldige omstendigheter mv. Ta evt. kontakt med eget forsikringsselskap, da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.

(Nb! unntak gjelder – ta kontakt ved spørsmål)

SIKKERHET

Utøveren har selv ansvar for seg selv og sitt utstyr. Vakter på stedet passer på utstyr og deg som utøver. Røde Kors støtter oss med ambulanse og ekstrapersonell for at du skal føle deg tryggere. Sikkerhet er vår viktigste prioritet, men vi er avhengig av din hjelp.

Hvis du ser en utøver som trenger hjelp så er det påkrevd at du stopper og hjelper til. Du vil få fratrekk i tiden og ha en ekstremt god samvittighet. Hvis småuhell skal oppstå eller du må bryte vennligst kontakt funksjonær eller stevneleder. Ved alvorlig skade kontakt: 1-1-3.

IKKE FULLFØRT

Deltakere som må avbryte og dermed ikke fullfører konkurransen må umiddelbart melde ifra til nærmeste funksjonær og levere tidtakerbrikken inn i sekretariatet.

MÅLGANG

Tiden registreres ved passering av målstreken. Utleverte tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr på 200 kroner.

DOPING

Anti-Doping Norge vil kunne plukke ut deltakere for kontroll. Kontrollørene skal forevise legitimasjon. Les mer om dopingkontroller.

FORSØPLING

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon. Gels, sjokoladepapir, flasker etc skal kastet i søppelen ved skiftestasjonen eller hos sekretariatet.

GJENGLEMTE SAKER

Oppbevares av arrangøren inntil to uker etter arrangementet.
Kontakt arrangøren på mail, så svarer vi så raskt vi kan. 🙂