Olympisk (lang løype)

Lang løype består av 1500 meter svømming, 40 km sykkel og 10 km løp. Svømmingen foregår i Tunevannet. Syklingen foregår på asfaltert dekke med lite trafikk. Terrenget er variert og landlig. Det gjøres vending på markert punkt 10 km ut i løypa. Deretter retur samme vei. Syklingen gjennomføres to ganger.
(NB! med forbehold om at det kan bli enkelte endringer på sykkeltrasè)

Etter sykkel foregår løpingen på asfalt/gress dekke uten trafikk. Ruten har variert terreng. Du løper 2500 meter før du snur og returnerer samme vei tilbake. Løypen løpes to ganger. Målområdet er i samme område som start. Det vil være drikkestasjon ved start og vending på løpingen.

SVØMMINGEN

Våtdrakt er påbudt hvis temperaturen er under 16°C, noe vi ikke regner med. Oppslag om vanntemperatur finnes i sekretariatet. Hansker eller sko er ikke tillatt. Deltakerne må være på plass ved starten senest ti minutter før start, og stiller seg opp etter starterens anvisning slik at de antatt beste svømmerne stiller foran i sentrum. Alle deltakere skal være iført utdelt svømmehette utdelt fra arrangør.

svom_lang

VEKSLING FRA SVØMMING TIL SYKLING

Deltakerne skal plassere våtdrakt m.m. på egen plass i skiftesonen. Godkjent sykkelhjelm skal være kneppet og festet forsvarlig FØR skiftesonen forlates. Det må ikke sykles i skiftesonen. Dommerne vil kontrollere at startnummer er plassert på ryggen, og at hjelmen er forsvarlig festet før syklingen påbegynnes.

SYKLINGEN

NB! Det er per. d.d pågående arbeid på Trøsken bro, dette innebærer at man må påberegne å sette ned farten ved passering over broen. Det vil være ekstra vakter akkurat på dette punktet. Alle utøvere som kommer i mål får fratrekk for 1 minutt grunnet ulempen dette medfører.

Østfold Triathlon er definert turritt. Trafikkreglene SKAL følges til enhver tid. Veien er i hovedsak stengt for ordinær trafikk men vi kan ikke garantere 100% bilfri vei. Vis hensyn!

All passering skjer til venstre. Drafting (henge på hjul) er ikke tillatt. Det skal være minst 10 meter mellom syklene til enhver tid, unntatt ved passering som må gjennomføre på 30 sekunder. Den som blir passert, skal slippe seg tilbake slik at passeringen går raskest mulig.

Dommere/løypepersonell på motorsykkel/sykkel vil påse at reglene blir overholdt. Ved regelbrudd vil vedkommende utøver få tidsstraff. Et gult kort tilsier en tidsstraff på 2 minutter som skal avtjenes på anvist sted i målområdet før innsjekking i skiftesonen. Det er utøverens ansvar å oppsøke straffeboksen. Rødt kort innebærer diskvalifikasjon og tildeles vanligvis ved gjentatte brudd på drafting-regelen og eller grove brudd på trafikkreglene.

Det er ikke tillatt å motta assistanse til skiftning av hjul eller annen reparasjon av sykkel. Nødvendig reparasjonsutstyr må medbringes under konkurransen. Langing fra bil er ikke tillatt.

Henvisninger fra funksjonærer skal følges.

sykkelloype

løypeprofil

VEKSLING FRA SYKLING TIL LØPING

Etter endt sykling skal sykkelen først plasseres på anvist sted i skiftesonen. Deretter skal hjelmen tas av. Det er ikke tillatt å sykle i skiftesonen. Startnummeret skal være synlig på utøverens bryst før løpsstart og under løpingen. Henvisninger fra funksjonærer skal følges.

LØP

Løpetrasè går i hovedsak langs gang- og sykkelsti langs Tunevannet, gjennom Landeparken og forbi. Utøvere kan møte på publikum/o.l i løypen, gi tydelig beskjed om at du kommer. Hold mot høyre. Markert vending i løype og retur samme vei inn mot målområdet. Start og slutt av løypen er på gress.