Stafett (kort løype)

Fra 2019 valgte vi å inkludere stafett i Østfold Triathlon. Det vil at du kan melde deg på med et lag. Enten om det er rene herre- / damelag eller mixed. Laget består da av tre utøvere som hver gjennomfører sin gren. Distansen for stafettlag tilsvarer kort løype.

Kort løype består av 500 meter svømming, 20 km sykkel og 5 km løp. Svømmingen foregår i Tunevannet. Syklingen foregår på asfaltert dekke med lite trafikk. Terrenget er variert og landlig. Det gjøres vending på markert punkt ca. 10km ut i løypa.
Deretter retur samme vei.
(NB! med forbehold om at det kan bli enkelte endringer på sykkeltrasè grunnet veiarbeid, se informasjon lengre ned)

Etter sykkel foregår løpingen på asfalt/gress dekke uten trafikk. Ruten har variert terreng. Du løper 2500 meter før du snur og returnerer samme vei tilbake. Målområdet er i samme område som ved start. Det er drikkestasjon ved start og vending på løpingen.

SVØMMINGEN

Våtdrakt er påbudt, hvis temperaturen er under 16°C, noe vi ikke regner med. Oppslag om vanntemperatur finnes i sekretariatet. Hansker eller sko er ikke tillatt. Deltakerne må være på plass ved starten senest ti minutter før start, og stiller seg opp etter starterens anvisning slik at de antatt beste svømmerne stiller foran i sentrum. Alle deltakere skal være iført utdelt svømmehette.

VEKSLING FRA SVØMMING TIL SYKLING

Veksling for utøvere i stafett foregår i skiftesonen. Det er kun utøvere som skal veksle som har lov å oppholde seg i skiftesonen. Funksjonærer vil være tilstede. Deltakerne skal plassere våtdrakt m.m. på egen plass i skiftesonen. Godkjent sykkelhjelm skal være kneppet og festet forsvarlig FØR skiftesonen forlates. Det må ikke sykles i skiftesonen. Dommerne vil kontrollere at startnummer er plassert på ryggen, og at hjelmen er forsvarlig festet før syklingen påbegynnes.

SYKLINGEN

NB! Det er per. d.d pågående arbeid på Trøsken bro, dette innebærer at man må påberegne å sette ned farten ved passering over broen. Det vil være ekstra vakter akkurat på dette punktet. Alle utøvere som kommer i mål får fratrekk for 1 minutt grunnet ulempen dette medfører

Østfold Triathlon er definert turritt. Trafikkreglene SKAL følges til enhver tid. Veien er i hovedsak stengt for ordinær trafikk, men vi kan ikke garantere 100% bilfri vei. Vis hensyn!

All passering skjer til venstre. Drafting (henge på hjul) er ikke tillatt. Det skal være minst 10 meter mellom syklene til enhver tid, unntatt ved passering som må gjennomføre på 30 sekunder. Den som blir passert, skal slippe seg tilbake slik at passeringen går raskest mulig.

Dommere/løypepersonell på motorsykkel/bil/sykkel vil påse at reglene blir overholdt. Ved regelbrudd vil vedkommende utøver bli straffet, startnummeret notert og en tidsstraff på 2 minutter som skal avtjenes på anvist sted i målområdet før innsjekking i skiftesonen. Det er utøverens ansvar å oppsøke straffeboksen. Rødt kort innebærer diskvalifikasjon og tildeles vanligvis ved gjentatte brudd på drafting-regelen og eller grove brudd på trafikkreglene.

Henvisninger fra funksjonærer skal følges.

sykkelloype

løypeprofil

Østfold Tri

VEKSLING FRA SYKLING TIL LØPING

Veksling for utøvere i stafett foregår i skiftesonen. Det er kun utøvere som skal veksle som har lov å oppholde seg i skiftesonen. Funksjonærer vil være tilstede. Etter endt sykling skal sykkelen først plasseres på anvist sted i skiftesonen. Deretter skal hjelmen tas av. Det er ikke tillatt å sykle i skiftesonen. Startnummeret skal være synlig på utøverens bryst før løpsstart og under løpingen. Henvisninger fra funksjonærer skal følges.

LØP

Løpetrasè går i hovedsak langs gang- og sykkelsti langs Tunevannet, gjennom Landeparken og forbi. Utøvere kan møte på publikum/o.l i løypen, gi tydelig beskjed om at du kommer. Hold mot høyre. Markert vending i løype og retur samme vei inn mot målområdet. Start og slutt av løypen er på gress.