Vilkår ved påmelding

PÅMELDING

Påmeldingen åpner 01. Desember 2022. Det anbefales å være raskt ute. Det er ”førstemann til mølla” som gjelder. Det blir ikke lagt opp til ordning med ventelister. Det åpnes kun for kjøp/salg av startnummer dersom konkurransen er fulltegnet.

STARTKONTINGENT

Påmeldingen er bindende, men kan overdras til andre for et gebyr dersom konkurransen blir fulltegnet. I tråd med generelle regler for events / konserter eller andre tidsbestemte arrangementer gis det IKKE refusjon dersom man uansett årsak ikke kan benytte seg av billetten. Dette gjelder altså ved sykdom, skade, uheldige omstendigheter mv. Ta evt. kontakt med eget forsikringsselskap, da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.

INNSJEKK

Skiftesonen vil være forbeholdt deltakere og det er kun deltakere med startnummer som har adgang til skiftesonen. Deltakerne må framvise hjelm, med fungerende stropper. Videre skal sykkelen være i forsvarlig stand, det vil si med forsvarlige dekk og med velfungerende bremser.

SIKKERHET

Utøveren har selv ansvar for seg selv og sitt utstyr. Vakter på stedet passer på utstyr og deg som utøver, samt at vi har kajakker og båter med kyndig personell. I tillegg har vi lege på stedet i tilfelle det skal oppstå behov for dette. Røde Kors støtter oss med ambulanse og ekstrapersonell for at du skal føle deg tryggere. Sikkerhet er vår viktigste prioritet, men vi er avhengig av din hjelp. Følg trafikkreglene der det er behov for det, og husk at høyreregelen gjelder på sykkeltraseen. Sykkelvett gjelder slik at det unngås farlige situasjoner underveis.

Hvis du ser en utøver som trenger hjelp så er det påkrevd at du stopper og hjelper til. Du vil få fratrekk i tiden og ha en ekstremt god samvittighet. Hvis småuhell skal oppstå eller du må bryte vennligst kontakt nærmeste funksjonær.  Ved alvorlig skade kontakt: 1-1-3.

IKKE FULLFØRT

Deltakere som må avbryte og dermed ikke fullfører konkurransen må umiddelbart melde ifra til nærmeste funksjonær og levere tidtakerbrikken inn i sekretariatet.

VÆRFORBEHOLD

Under spesielle forhold har arrangørene anledning til å foreta endringer i selve konkurransen, for eksempel å kjøre duatlon (kun sykkel/løp).

MÅLGANG

Tiden registreres ved passering av målstreken. Utleverte tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr.

CUT-OFF

I utgangspunktet praktiserer vi ikke cut-off, men det gjøres en skjønnsmessig vurdering.

DOPING

Anti-Doping Norge vil kunne plukke ut deltakere for kontroll. Kontrollørene skal forevise legitimasjon. Les mer om dopingkontroller.

FORSØPLING

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon. Gels, sjokoladepapir, flasker etc skal kastet i søppelen ved skiftestasjonen eller hos sekretariatet.

PROTESTER

Eventuelle protester mot andre deltakere, ilagt straff eller resultatene må leveres stevneleder skriftlig senest 30 minutter etter målgang. Det betales en avgift på 100 kroner som ikke refunderes dersom protesten avvises. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig!

GJENGLEMTE SAKER

Oppbevares av arrangøren inntil to uker etter arrangementet.
Kontakt arrangøren på mail, så svarer vi så raskt vi kan. 🙂